Si observem una classe de literatura a les escoles finlandeses és possible que ens sembli que els nens estan d’esbarjo. Perquè el professor evita explicar uns continguts que els alumnes hagin d’anotar… això ha passat a la Història! La ciència ja ha demostrat el què els educadors intuíem.

  • Aprenem quan experimentem, no al memoritzar repetint els conceptes de manera continuada!
  • Aprenem més i millor si ho fem en grup, col·laborant i assumint responsabilitats!
  • I quan allò que treballem ens emociona l’aprenentatge assoleix els nivells més alta d’efectivitat!