Ja fa anys que el projecte “DELEGATS” no només promou que els grups-classe tinguin aquests representants, sinó que als escollits de 5e de Primària, 1r i 3r ESO i 1r Batxillerat els ensenyem, en jornades específiques, tot allò relacionat amb la seva tasca i el compromís que adquireixen amb el grup.

Com ha de ser el perfil d’un delegat, què és la democràcia participativa i de quines maneres s’aplica, tenint en compte els reptes actuals de companyonia, són alguns dels temes treballats. Així mateix, els nois i noies des de 5è de Primària fins a 2n de Batxillerat aprenen també com dur a terme reunions productives i de quines maneres es gestionen les situacions de conflicte a l’aula.

Amb aquest enfoc aconseguim que la feina dels delegats sigui de rellevància i aporti un aprenentatge de valor per al futur.