La neurociència demostra que els nens i nenes aprenen més quan les matèries se’ls plantegen de manera lúdica. Tot ve provocat per l’hormona anomenada Dopamina (també coneguda per formar part de les “hormones de la felicitat”) que regula la motivació juntament amb altres neurotransmissors i àrees corticals.

Si aconseguim treballar els conceptes, com estem fent amb Llengua a 6è de Primària per exemple, amb iniciatives que fomenten la diversió i el joc ens n’adonem que els alumnes estan disposats a assolir reptes més enriquidors i emprenen les classes amb major motivació i eficàcia. Millorant el clima, la confiança, els reptes, l’estat d’ànim i el benestar de l’alumnat propiciem un més òptim aprofitament dels recursos cerebrals.

Juguem aquests dies amb les categories gramaticals dels determinants, un temari que sol ser feixuc perquè costa saber a quina família hem de situar cada paraula. Però hem creat un joc de cartes amb baldufa que, d’una manera lúdica i en equips de treball ens està ajudant a clarificar tot allò relacionat amb les categories dels determinants: articles, demostratius, possessius, indefinits, quantitatius, numerals – cardinals, ordinals, partitius, múltiples! Esteu preparats? Comença el joc d’aprendre, som-hi!