Com l’humà, físicament més dèbil, ha pogut sobreviure i crear societats més o menys evolucionades? Sense la Cooperació, l’espècie humana molt probablement no hagués pogut sobreviure.

Com diu Eudald Carbonell: “Unir la pròpia acció o influència a altres per produir cert resultat, sigui en benefici propi o no (altruisme). En el sí de les comunitats, la cooperació pot ser avantatjosa per a l’espècie, i és en aquesta cohesió social on podem trobar els orígens de la tecnologia i la socialització”. Però quins són els mecanismes que fan que els humans adoptin actituds com la cooperació? És la innovació també un mecanisme de supervivència?

Tothom és conscient que és més factible assolir el cim en equip i que l’equip demana l’aportació de cadascun dels individus perquè el treball individual és un element fonamental. Doncs així succeeix també en el treball cooperatiu.

Treballar de manera cooperativa implica potenciar la participació de tot l’alumnat, treballar la seva autoconfiança i el lideratge compartit. I per aconseguir aquest aprenentatge és bàsic treballar la cohesió del grup-classe i fer que se sentin compromesos amb un objectiu comú, alhora que els exigim una responsabilitat individual per allò que aporten al grup.

Cada un ha de promoure l’èxit de l’altre perquè també és el seu! #SUMMEM

Aquesta web utilitza cookies per millorar l'experiencia de l'usuari. Si continua navegant, considerarem que accepta el seu ús.