Treballar de manera cooperativa potencia la participació de tot l’alumnat, la seva autoconfiança i el lideratge compartit. I per aconseguir la cooperació real dels alumnes és bàsic treballar la cohesió del grup-classe. Només així es senten compromesos amb l’objectiu comú, alhora que assumeixen una responsabilitat individual per allò que aporten al grup. Amb la cohesió de grup els nens i nenes entenen que cadascú ha de promoure l’èxit de l’altre perquè també és el seu.

En una classe organitzada de manera cooperativa els estudiants deixen d’estar centrats en si mateixos, per aprendre a conviure, per fer créixer llaços positius i duradors que els cohesionin com a grup. Les diferents personalitats, capacitats i ritmes de cadascun dels membres se sumen. I això és el què estem treballant amb els nens i nenes de 1r de Primària. Avancem cap a una educació per a la vida! !