Aquesta promoció és la 3a per la nostra escola i per la ciutat, perquè vam ser el primer centre que va oferir la doble titulació (començant el curs 14-15).

El passat mes de maig els nois i noies que cursen el Batxillerat de doble titulació espanyola-francesa van fer les proves que equivalen a la nostra selectivitat. I el Departament d’Ensenyament ens ha notificat que no només aconseguim el 100% d’aprovats, tal com ha succeït en les dues promocions anteriors, sinó que a més tenim alumnes que obtenen qualificacions superiors al 9.

El Batxibac (doble titulació batxillerat-baccalauréat) va començar a implantar-se a Catalunya el curs 2010-2011 i és un programa d’excel·lència que pretén fomentar la mobilitat dels estudiants i l’intercanvi cultural. Ofereix als alumnes no només la possibilitat de fer servir la nota de les proves franceses per a les PAU espanyoles sinó també i molt important els obre les portes de totes les universitats dels països francòfons.

ENHORABONA noies i nois! El futur és vostre!