Aquesta promoció és la 2a per la nostra escola i per Terrassa, perquè vam ser el primer centre a la ciutat de que va oferir la doble titulació (començant el curs 14-15).

El passats 6, 9 i 10 de maig els nois i noies que cursen el Batxillerat de doble titulació espanyola-francesa van fer les proves que equivalen a la nostra selectivitat. I divendres 19 el Departament d’Ensenyament ens va notificar que no només aconseguim el 100% d’aprovats, tal com ja va passar el curs passat, sinó que a més tenim alumnes que obtenen qualificacions superiors al 9.

El currículum mixt Batxibac implica cursar: les matèries pròpies del batxillerat que es cursa a Catalunya; dues matèries específiques – Llengua i literatura franceses, Història de França-; i almenys un terç del currículum en llengua francesa -les dues matèries específiques esmentades i d’altres matèries o activitats en llengua francesa-. Per obtenir la doble titulació cal superar totes les matèries del batxillerat i una prova externa de les matèries específiques (llengua i literatura franceses i història de França).
El Batxibac va començar a implantar-se a Catalunya el curs 2010-2011 i és un programa d’excel·lència que pretén fomentar la mobilitat dels estudiants i l’intercanvi cultural. En aquesta promoció 2015-2016 s’han graduat en Batxibac un total de 248 alumnes de 23 centres d’arreu de Catalunya.