L’ESCOLA CERTIFICA UNA MILLOR GESTIÓ DE QUALITAT AMB LA NORMA ISO 9001

Reconeguda a nivell internacional, la norma ISO 9001 de TÜV Rheinland certifica de manera independent i objectiva que l’escola es regeix per un sistema de gestió orientat a la millora continuada.

A tot Catalunya actualment hi han 120 escoles certificades amb aquesta normativa. Hem pogut obtenir aquest reconeixement realitzant un conjunt de millores enfocades a incrementar l’eficiència de l’organització i optimitzar la sostenibilitat de processos i estructures, entre d’altres aspectes. Perquè treballem amb la ferma voluntat d’augmentar el grau de satisfacció dels alumnes i les nostres famílies.