Adaptació

DDonem una especial importància a l’ acollida dels alumnes i de les famílies i es per això que un cop formalitzada la matrícula fem diferents accions per apropar a l’escola; una reunió informativa per a totes les famílies que son de nova incorporació, una entrevista personal amb el/la tutor/a que tindrà el nen/a, i abans de començar oficialment el curs al setembre fem una reunió de pares i un berenar que compartim famílies, nens/es i mestres.

Al procés d’adaptació a P3 li dediquem una especial atenció i des de l’escola posem a l’abast dels nostres nenes/es des del primer dia tots aquells mecanismes que l’ajudaran a adaptar-se a l’escola i a la dinàmica escolar tot sentint-se segurs, i acollits.

Diversitat

AAtenem la diversitat com a eix clau en el procés d’aprenentatge ja que no tots aprenem de la mateixa manera ni al mateix ritme. Ja des de P3 tenim diferents metodologies on el nen/a és el protagonista del seu propi aprenentatge ; el petit grup, els racons d’aprenentatge, els projectes i el gran grup.

Tenim un programa realitzat conjuntament amb l’APA i l’equip directiu que és l’escola oberta, aquest programa està dissenyat i pensat amb un objectiu comú que és el de fer créixer els alumnes desenvolupant la seva personalitat, ajudant-los a construir els seus coneixements i educant-los en uns valors que permetin la millora de la societat en la que vivim. Dins d’aquest programa hi surten totes les activitats que anem fent durant el curs: espai de formació, espai cultural, espai de reflexió, espai pastoral i espai lúdic.

Projecte

EEl nostre projecte educatiu incorpora ja des de P3 tot el treball d’actituds i habilitats de l’estil metodològic. Volem uns nens/es reflexius, responsables, crítics, autònoms, respectuosos, morals i compromesos per això cal uns docents que siguin acollidors, pacients, empàtics, dinamitzadors i respectuosos. Pel que fa a les habilitats volem que els nostres nens/es desenvolupin les estratègies suficients per a comprendre, autoconèixer, resoldre, cooperar, memoritzar etc… per tant els nostres docents han de treballar d’una determinada manera, planificant, posant en pràctica activitats ensenyament-aprenentatge, i avaluant.