Dins la matèria de Disseny que fan alguns alumnes de 2n Batxillerat (tots els de la modalitat d’arts i alguns de la d’humanitats i ciències socials) es tracten aspectes molt diversos: gràfic, de producte o industrial, d’interiors, de moda, etc.

Una de les activitats que han dut a terme al llarg del primer trimestre ha estat la de dissenyar i confeccionar cartells, un element de comunicació, informació i publicitat molt important. El tema central han estat les festes populars, i al voltant d’elles han treballat els alumnes amb els magnífics resultats que es van poder veure a l’exposició que es va fer a la recepció de Camí Fondo.