El dimecres 29 de març, vàrem celebrar una pregària conjunta de Quaresma a la capella de l’escola. Va venir el Pare Provincial, l’Eduard Pini i amb ell vam llegir un text del segle XVI, de Don Andreu Capella, bisbe d’Urgell.

El text, escrit en llengua vernacle (català antic), parlava de com “Les espigues que estan buides estan dretes i les que fan molt gra estan inclinades” i vam relacionar-lo amb les actituds que hem de tenir davant la vida.

Posteriorment, vam llegir un text de l’Evangeli de Lluc, on Jesús ens parla de temes similars amb frases com: “Tothom qui s’enalteix serà humiliat, però el qui s’humilia serà enaltit”. Treballem La Quaresma i els seus valors, tradicions i cultura.