Què s’hi fa en una trobada FEAC?


En una Trobada FEAC s’hi acostuma a fer:

  • Llegir el text del Butlletí FEAC, que introdueix amb una anècdota, el tema de la trobada.
  • Parlar amb els altres membres del grup en conversa oberta o mitjançant alguna dinàmica de grup.
  • Pensar sobre el que els altres aporten, els textos que es llegeixen o les pròpies actituds
    Escoltar opinions, experiències, sentiments, idees d’altres pares-mares i de docents que també eduquen.
  • Llegir algun fragment d’algun text que pot resultat interessant, provocador, etc.
    Fer alguna activitat que ajudi a expressar o plasmar bones idees, experiències, etc. del grup sobre el tema (un mural, la lletra d’una cançó, una diàleg representat, …)
  • Riure. Generalment en els grups, si hi ha bon clima s’acaba rient força.
  • Menjar o beure. Tampoc és estrany que s’acabi fent un mos o un beure.