Objectius del programa FEAC

Conscients de la importància de l’establiment d’un nou estil de relacions de col•laboració entre les famílies i l’escola on s’eduquen els seus fills, i que assumir aquest repte comporta donar respostes creatives i agosarades, el Programa FAMÍLIA/ESCOLA acció compartida (FEAC) es proposa els objectius següents:

a) Crear un clima continuat de relació educativa entre l’escola i les famílies que hi ha confiat l’educació dels seus fills.

b) Establir i mantenir un canal regular d’informació entre l’escola i les famílies que hi estan vinculades, de manera que aquesta informació esdevingui, per als pares i mares dels alumnes, un estímul que motivi el desig d’un diàleg formatiu amb els mestres i professors de l’escola.

c) Establir un àmbit formatiu en el qual els protagonistes siguin, conjuntament, els pares i mares que ho desitgin i alguns dels mestres i professors/es de l’escola.

d) Ajudar les famílies a compartir els criteris educatius de l’escola i a donar suport a la tasca que realitza amb llurs fills, de manera que aquesta tasca esdevingui, cada dia més, una “acció compartida” per les famílies i l’escola.

e) Ajudar els mestres i professors a conèixer i comprendre les preocupacions de les famílies en relació amb l’educació dels seus fills, que són els alumnes de l’escola.

f) Afavorir que els pares i mares considerin que l’escola de llurs fills és, també, la seva escola i, per tant, que reconeguin que és també l’àmbit en el qual poden augmentar la seva formació com a pares i mares educadors de llurs fills.

g) Fer que l’escola cristiana esdevingui un mitjà d’evangelització i, també, de formació cristiana de les famílies creients, i que aquestes s’impliquin en l’educació de la fe de llurs fills.

h) Facilitar a l’escola el suport social que necessita com a institució educativa i esdevingui, cada dia més, una institució respectada i valorada per la societat.