Que és

F.E.A.C., són les sigles que rep el nom del programa “FAMÍLIA/ESCOLA acció compartida”.

La finalitat d’aquest programa és afavorir les relacions de col•laboració i intercanvi entre l’escola i les famílies, amb la creació d’un espai de diàleg i de reflexió que els ajudi a créixer per millorar la seva tasca educativa. Això s’aconsegueix creant un grup estable de pares, mares i mestres que es trobin regularment.

Actualment hi ha 178 Escoles d’arreu de Catalunya i Principat d’Andorra que l’han adoptat.