Dimecres 20 de gener de 2016 Un dia diferent a Camí Fondo: és el dia de l’exposició oral dels treballs de recerca del alumnes que fan 2n de batxillerat aquest curs 15-16. Els dies previs han estat presidits pels nervis habituals, pel respecte que fa parlar en públic, però un cop arribat el moment tot ha fluït com era d’esperar.

Distribuïts en sis tribunals els alumnes han anat passant un rere l’altre per intentar sintetitzar en vint minuts el que ha estat la seva recerca. A cada tribunal dos professors valoraven les exposicions fetes pels alumnes davant un auditori format per alumnes de 1r i 2n de batxillerat i també d’alumnes de 4t ESO que han assistit com a públic. Així tant els alumnes de 1r de Batxillerat com els de 4t d’ESO han pogut viure en directe una jornada de la qual ells seran protagonistes els propers cursos. Els nervis van passant, les exposicions van avançant i majoritàriament amb un molt bon resultat. Com cada curs, hi hagut temes per tots els gustos: DAMM l’estrella de la publicitat, Conviure amb la celiaquia, La dieta alimentària dels adolescents de Terrassa, Volkswagen Beetle: un cotxe amb història, Ecotecnologies en l’automoció, Evolució dels anuncis televisius, El món de The Simpsons. Efecte de disponibilitat de la llum sobre el creixement dels plançons de pi blanc, Tècniques d’impressió 3D: aplicació en l’òptica oftàlmica, Creation of a music magazine (exposició feta en un anglès impecable), etc. Aquest curs hem tingut la novetat de les exposicions orals en francès fetes pels alumnes de Batxibac (doble titulació) que han presentat els següents treballs: Mes femmes, Les rues de Terrassa avec nom scientifique, Affectées par le septième art, La désunion européenne, Les maladies cardiovasculaires dans le monde sportif, Quand est-ce que les yaourts périment?. Ha estat per tant l’edició més multilingüe de la nostra història i esperem continuar en aquest línia. Esperem que els propers anys també es puguin afegir els alumnes d’alemany que ara ja comencen a estudiar aquest idioma a l’ESO de la nostra escola amb continuïtat al Batxillerat.

Un cop acabat tot torna a la tranquil·litat, a la rutina de cada dia amb la satisfacció dels alumnes per haver-ho fet força bé en general i dels professors perquè tota l’organització ha funcionat correctament. I ara a esperar la nova edició, la dels actuals alumnes de 1r de Batxillerat. El proper curs avançarem una mica tot el calendari del treball de recerca, i serà al desembre de 2016 quan els tocarà a ells ser els protagonistes de la jornada.