Des d’avui i fins a final de mes podreu consultar diferents Diaris de bord fets per alumnes de 2n d’ESO, no us ho perdeu.

L’objectiu de l’activitat és abraçar aprenentatges relacionats amb la història, la geografia, la ciència i la tècnica, i la literatura de viatges. Es tractava de fer un diari de viatge fins a un port important de la Mediterrània, seu consolar, per intercanviar mercaderies dels mercats locals. El diari havia de reflectir el viatge d’anada i retorn, havia de ser el màxim de versemblant possible, i havia d’emprar vocabulari d’època medieval especialitzat en pesos, mesures, distàncies, productes típics que es comercialitzaven i de navegació.