D’altres Escoles Pies de Catalunya ens visiten equips docents i directius per veure com posem en marxa el projecte SUMMEM.

La implementació del projecte de renovació pedagògica a la nostra escola serveix d’exemple per mestres i directors d’altres escoles que el curs vinent posaran en marxa el SUMMEM a les seves aules.

Compartim amb ells el pla d’implantació i l’organització docent i l’equip de mestres de 5è de Primària explica com hem dut a terme el procediment i el primer itinerari d’aprenentatge 100% SUMMEM. Durant la visita també van poder observar el treball dels nens i nenes a l’aula mentre desenvolupaven les activitats pròpies del projecte.