Els alumnes de 1r Batxillerat han anat al Museu del Gas (Fundació Gas Natural Fenosa) de Sabadell on, a més de la visita del Museu, han fet els següents tallers amb monitors especialitzats:

La física i la química del gas:

L’objectiu ha estat conèixer algunes propietats físiques i químiques d’un gas mitjançant l’experimentació, aprendre el procés d’obtenció del gas a partir del carbó, les naftes o el gas natural i conèixer aplicacions del gas a la vida quotidiana.