Se n’adonà l’escriptor Mario Benedetti, que va dir… quan pensàvem que teníem totes les respostes, de sobte, van canviar les preguntes… i és ben cert!

La societat actual és complexa i pateix un canvi constant, per això un sistema educatiu de reflexos reactius va a remolc de l’avenç social. A la VI Assemblea de les Institucions Educatives se’ns demanà concretar un nou pas per aconseguir que l’alumnat entomi el futur d’acord amb els reptes de la vida real. I aquest pas endavant s’anomena SUMMEM.