Organitzada pel departament d’orientació de l’etapa, aquesta jornada és clau per ajudar als alumnes de 2n de Batxillerat en la presa de decisió sobre els seus estudis superiors, ja sigui accedint a la Universitat o a Cicles Formatius de Grau Superior.

L’escola sempre obre camins i per això convida a exalumnes (universitaris o ja inserits en el món laboral) de diferents branques professionals (Artística+Humanitats i Ciències Socials i Ciències i Tecnologia) per a què expliquin la seva experiència i interactuïn amb els alumnes actuals. Es creen converses, debats i diàlegs enriquidors i es desvetllen incògnites sobre els estudis, les universitats, el món laboral i la vida professional.

Així mateix, la jornada ha comptat amb la intervenció de professionals del món universitari amb la conferència, a càrrec de la Sra. Georgina Girona del Departament de Comunicació de l’IQS, sota el títol “ESCOLLIR ESTUDIS AL SEGLE XXI”. I per acabar el Sr. Antoni Rovira de l’ESCI-UPF ha fet una ponència amb el títol “LES 10 CLAUS DE L’ÈXIT”.

La jornada ha estat molt interessant i ben valorada pels alumnes, que han pogut rebre una informació molt variada i des de punts de vista molt diferents.