Reconeguda per tothom com la llengua dels grans filòsofs, pensadors i escriptors (Descartes, Sartre, Rousseau…) i de científics de renom (Pierre i Marie Curie, Pasteur…) el francès és una llengua analítica que estructura el pensament i desenvolupa l’esperit crític.

El seu aprenentatge és generalment agradable, sobretot pels catalanoparlants, una vegada que es dominen mínimament les estructures gramaticals. Per això quan s’està aprenent francès és fonamental comptar amb un mètode que ofereixi abundants exercicis comunicatius

Les representacions teatrals són una eina que promou la pràctica de l’expressió oral, l’entonació i la pronúncia però també la traducció, el vocabulari i el coneixement del lèxic. Amb tot, treballem la competència literària de l’àmbit lingüístic i aconseguim que els alumnes se sentin motivats, s’organitzin per a fer una “bona estrena” i fins i tot s’animin a escriure ells mateixos diàlegs que acaben formant part d’històries ben divertides!