El Dr. Pere Font, conegut ginecòleg de la nostra ciutat i ex-alumne de l’escola,  ha fet la tradicional xerrada sobre la reproducció humana als alumnes de 6è.

Primerament ha fet un recordatori de les parts i dels òrgans dels aparells femení i masculí, ha explicat detingudament els canvis físics que es produeixen durant la pubertat i ha fet una extensa explicació sobre la gestació i el part. Ha complementat la seva explicació amb el visionat d’una sèrie d’ecografies on hem pogut apreciar el desenvolupament del fetus des de les primeres setmanes de gestació fins als darrers dies. Al final de la xerrada hi ha hagut un torn obert de preguntes, on els alumnes han pogut satisfer la seva curiositat tot preguntant els dubtes que tenien.

Cal felicitar el Pere per l’interès i el bon fer que demostra preparant i desenvolupant aquesta activitat esperada pels alumnes, i també cal felicitar als alumnes pel silenci i la bona actitud que han demostrat durant la xerrada.