Molts programes educatius animen als educadors a detectar en l’alumnat quin hemisferi els és més comú i actuen en conseqüència en l’ensenyament i l’aprenentatge. Però… realment els nostres 2 hemisferis treballen de manera independent?

És possible i efectiu classificar els alumnes “de cervell esquerra” o “de cervell dret”? No!

La NEUROCIÈNCIA clarifica que les activitats d’aprenentatge necessiten integrar la informació de tots dos hemisferis i interconectar-ne les seves funcions. Els dos hemisferis no estan aïllats, ans al contrari, funcionen òptimament quan comparteixen contínuament informació a través del cos callós. És a dir, el cervell humà treballa en paral·lel i la seva activitat és permanent. Per tant, evitem dividir els estudiants!

Promovem activitats d’aprenentatge que integrin els dos hemisferis i les seves funcionalitats perquè és així com realment treballa el nostre cervell.