Aquest any posem en marxa el projecte d’actualització pedagògica derivat de les últimes investigacions realitzades en Neurociència, Psicologia i Sociologia

La Neurociència i la comprensió dels processos cognitius humans, fins el moment desconeguts, estan actualment proporcionant informació molt valuosa per a la millora educativa. Estudis científics recents, per exemple, demostren que les emocions afavoreixen l’aprenentatge i activen la memòria i el mateix succeeix amb la pràctica de l’esport, la música i l’experimentació. SUMMEM és el procés d’actualització pedagógica que l’Escola Pia de Catalunya va presentar l’any 2015 amb la ferma voluntat de seguir donant respostes educatives adequades als reptes de la societat del segle XXI. Apostem per l’aprenentatge interidisciplinari (diferents matèries al mateix temps) i per competències basat en el treball cooperatiu.

Marta Ligioiz, llicenciada en Medicina i màster europeu en neurobiologia del comportament, arriba a la nostra escola per a enriquir el coneixement de tot l’equip de professors, amb un taller de Neuro-cooperació: la llavor de la sinergia, el desenvolupament i la proactivitat. El projecte pedagògic SUMMEM exigeix al claustre una àmplia formació en les renovades metodologies i aquesta sessió, en el primer claustre del curs, en conclou la primera fase.