El dia 14 de març (3/14), els alumnes de 1r de Batxillerat hem celebrat el dia internacional del número π. Hem desenvolupat un projecte de divulgació científica que, aquest any ha consistit en una exposició sobre els fractals. Aquest projecte està compartit amb el departament de matemàtiques i ciències de Batxillerat i es desenvolupa a l’assignatura de Ciències per al Món Contemporani.


S’han definit dos àmbits ben diferenciats. En l’àmbit més divulgatiu, s’ha creat 4 fractals ordenats per nivell de dificultat i s’ha treballat el 2D i 3D d’aquestes estructures. Cada fractal té el seu pòster explicatiu per entendre cada geometria específica. Els fractals estudiats són: l’esponja de Menger, el conjunt de Cantor i el triangle de Sierpinski. En l’àmbit matemàtic, alguns alumnes han demostrat perquè l’Esponja de Menger és la única figura geomètrica que té volum 0 i àrea infinita.

Ha estat tot un repte per ells, on han treballat el concepte de límit i infinit. Ha estat una bona experiència pels alumnes on han pogut observar la transversalitat de les matemàtiques en el món de l’art modern i la divulgació. Que acabeu de passar un feliç dia internacional del número π.