Recentment, a la seu de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya a Barcelona, els Premis Bonaplata 2016 que són organitzats per l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Aquests premis tenen com a finalitat premiar l’interès per recuperar i difondre el patrimoni industrial de Catalunya amb l’objectiu de sensibilitzar l’opinió pública sobre la importància del patrimoni industrial, testimoni de la nostra història.

El Biel Martínez Fransoy, alumne de 2n de batxillerat el curs 15-16, va guanyar exaequo el premi Bonaplata en la seva categoria B pel seu treball de recerca “Tecnologia d’Impressió 3D: aplicacions en òptica oftàlmica” dirigit per Javier Carlos de la Torre. El jurat ha destacat la maduresa intel·lectual extraordinària del treball i l’ús de la tecnologia emergent emprada, com és la tecnologia de fabricació per impressió en 3D, així com la seva interdisciplinarietat. En el seu treball el Biel, mitjançant el sistema d’impressió 3D, crea i realitza unes muntures d’ulleres personalitzades i adaptades a la fisonomia, anatomia i mesures de cada individu, evitant així les dificultats de l’usuari per trobar ulleres ben adaptades. La nostra enhorabona al Biel, i també al Javier i la seva família que el van acompanyar en l’acte de lliurament.