El Batxillerat Dual Internacional (DD Dual Diploma)

El Batxillerat Dual Interacional (DD, Dual Diploma) ha estat creat per la institució educativa referent als Estats Unitats anomenada Academica Corporation. L’entitat, a través d’un disseny curricular virtual, avançat i innovador, que inclou assignatures optatives i atorga crèdits, proporciona un alt nivell de preparació per a tots els alumnes que vulguin accedir a les universitats nord-americanes. Les classes s’imparteixen en anglès amb professors nadius, la qual cosa dóna l’oportunitat a l’alumne de practicar i millorar un idioma essencial en el mercat laboral actual.

La nostra fita és seguir formant persones per a què adquireixin els millors nivells de competència que els ajudaran a enfrontar-se amb un mercat de treball globalitzat i summament competitiu.

La doble titulació de batxillerat espanyol i nord-americà ja està en marxa a l’escola!

Un total de 63 alumnes de cursos compresos entre 3r d’ESO i 2n de Batxillerat estan cursant actualment el Batxillerat Dual Internacional. Enguany tindrem la primera promoció que es graduarà en la High School d’EUA.

El programa es basa en cursar estudis simultanis: 18 crèdits presencials a la nostra escola (a cavall entre els darrers cursos de l’ESO i el Batxillerat) i 6 crèdits en la Somerset International de Florida, de forma virtual i distribuïts al llarg de 3 o 4 cursos.

El títol de Batxillerat Americà té el mateix valor que si l’estudiant l’hagués cursat presencialment als Estats Units i, per tant, li dóna l’accés a qualsevol universitat americana.

Però no només això. La participació en el programa permet l’adquisició d’un nivell d’anglès avançat, atès que aquesta és l’única llengua vehicular d’aprenentatge, i el coneixement proper de la cultura americana i del sistema educatiu dels EUA.

Alhora treballa altres aspectes formatius, potenciant l’autonomia i responsabilitat dels alumnes, la seva capacitat d’adaptació i flexibilitat i el domini de les noves tecnologies, ja que el treball es fa amb plataformes digitals i utilitza com a recursos gran varietat d’aplicacions TIC.

Des de l’escola vetllem perquè els nois i noies vagin progressant i tinguin present en tot moment els objectius a assolir a curt i a llarg termini. En fem el seguiment perquè no descuidin les matèries que cursen aquí i els oferim espai i temps a l’escola per poder treballar i compartir el seu aprenentatge.

PREGUNTES FREQÜENTS – Les FAQ’s del Batxillerat Dual Internacional