Nodrir els continguts apresos a les aules amb experimentació i “treball de camp” és sempre una molt bona opció. A 3r d’ESO treballem les Ciències Naturals i en concret aquests dies aprofundim amb les reaccions químiques, les ones i l’electricitat.

Per a veure “in situ” els aspectes més destacables dels coneixements apresos visitem el Cosmocaixa i participem activament en tallers que ens il·lustren sobre:

  • Com es genera l’electricitat i quins tipus hi ha.
  • Què és una ona i com es propaga i per on.
  • La llum i el so. Són ones.
  • Identificar una reacció química.