El neurocientífic Francisco Mora assegura que… Ningú pot aprendre res, i menys d’una manera abstracta, llevat que allò que hagi d’aprendre encengui la seva curiositat… I així treballem la matèria de Tecnologia a l’ESO!

Perquè l’ésser humà és un animal curiós per naturalesa i la curiositat és el mecanisme cerebral capaç de detectar la diferència amb la monotonia i activar el cervell emocional quan alguna cosa diferent envaeix el nostre entorn. Llavors, si allò és important per a la nostra supervivència, ho aprenem i ho memoritzem.

La Neurociència ens indica doncs, a través de l’estudi del cervell, que només pot ser veritablement après allò que crida l’atenció i genera emoció. Allò que és diferent i sobresurt de la monotonia. A 1r d’ESO, en la matèria de tecnologia, hem estudiat el tema de les estructures constructives. I… com ho hem fet?

Mitjançant un projecte pràctic consistent en construir vuit piràmides amb fulls de paper que esdevenen barres de gran resistència encolades entre sí. D’aquesta manera hem comprovat que les estructures basades en el triangle són molt lleugeres però alhora molt resistents gràcies a les característiques tècniques d’aquesta figura geomètrica que no tendeix a deformar-se quan una força actua sobre ella.

I ho hem comprovat! Fent proves de càrrega amb el nostre propi pes hem pogut comprovar que l’estructura resisteix el pes de dos alumnes! Quina força per ser només paper!!!