A Batxillerat s’han fet una sèrie d’activitats amb algunes de les metodologies actives (investigació/recerca; ABP: Aprenentatge Basat en Problemes) que contempla el projecte pedagògic SUMMEM de l’Escola Pia de Catalunya. Les activitats han girat al voltant d’un tema central a partit del qual s’han generat tot un seguit de tasques a realitzar en equips de tres o quatre alumnes.

A 1r de Batxillerat el tema ha estat Com fer recerca?, una proposta enfocada a l’elaboració de coneixement aplicant el mètode científic com a procés pautat de recerca. La metodologia de recerca ha estat diversa (mètode hipoteticodeductiu, mètode descriptiu, mètode analític comparatiu, elaboració d’un projecte) i els alumnes les han hagut d’aplicar per abordar petites recerques que se’ls han plantejat.

A 2n de Batxillerat el tema tractat ha estat Els refugiats i s’ha treballat des del plantejament de projectar un camp de refugiats tenint en compte tots els aspectes fonamentals (ubicació, disseny, finançament, serveis, higiene, logística, etc.). Aquesta activitat ha estat reforçada pel muntatge d’un acampament real al pati de Camí Fondo amb l’ajuda de Cooperativa Solidària, un grup de professionals amb una àmplia trajectòria en la resposta a situacions d’emergència i crisis humanitàries que pateixen les poblacions víctimes de guerres i conflictes, catàstrofes naturals, epidèmies i crisis nutricionals.

Un grup específic de comunicació ha estat l’encarregat de fer el seguiment i posterior reportatge de les dues activitats, amb un resultat de molta qualitat que ha deixat constància audiovisual del que s’ha fet al llarg dels tres dies.

Aquestes activitats s’han de contextualitzar dins del projecte SUMMEM de l’Escola Pia de Catalunya pel fet de realitzar-se amb una metodologia activa que s’ajusta als objectius bàsics del projecte (treball interdisciplinari, cooperatiu, útil i pràctic, real i contextualitzat, transferible).

Tres dies d’activitat amb una dinàmica molt diferent a l’habitual i que ha estat molt ben valorada tant pels alumnes com pel professorat.