Un cop acabada la primera sessió del Taller de Creixement Personal de Batxillerat que ha estat centrada en el fet que la felicitat es pot aprendre a partir del coneixement del propi caràcter, s’han engegat ja les visites corresponents a la segona sessió.

Al llarg del mesos de novembre i desembre els alumnes de 1r batxillerat faran una sèrie de visites, en grups reduïts de 5 o 6 alumnes i acompanyats per un professor/a, a diferents centres de la Fundació Vallparadís de Terrassa. A la primera sessió del programa es van treballar un conjunt d’idees (sentir-se proper a altres persones i valorar les relacions properes amb elles, ser generós i fer favors i bones accions per als altres; ajudar i cuidar altres persones, ser conscient de les motivacions i els sentiments, tant d’un mateix com dels altres; saber com comportar-se en les diferents situacions socials; saber quines coses són importants per a altres persones, tenir empatia) que ara intentem portar a la pràctica.

Els alumnes compartiran amb gent gran o discapacitats intel·lectuals o mentals alguna de les activitats que aquests duen a terme a diferents centres (Residència La Pineda, Residència Casa Vapor Gran, Llar Residència Triginta, centre de dia per agent gran de Ca N’Anglada) de la Fundació Vallparadís de Terrassa, a qui agraïm la seva col·laboració que fa possible aquesta activitat tant enriquidora per a tots.