Objectius

  1. Generar una oferta educativa de qualitat pel temps de lleure que arribi a tots els alumnes de l’escola, sense distincions i de manera optativa.
  2. Vincular les activitats extraescolars al projecte educatiu de l’escola.
  3. Assegurar l’atenció dels infants i joves tant a primera hora del matí com a la finalització de l’horari escolar, facilitant la conciliació de la vida laboral de les mares i pares amb la vida familiar.
  4. Fomentar la pràctica d’activitats esportives i culturals, tot mostrant noves maneres de gaudir del temps de lleure.
  5. Garantir la qualitat en les activitats de lleure i adaptar-les a les necessitats d’alumnes i famílies.

Dades importants

Informació important que cal saber

Per motius organitzatius, si una activitat no arriba al mínim d’alumnes establert, pot veure’s modificada en la seva franja horària o, en el pitjor dels casos, fins i tot es podria anul·lar l’activitat. Durant les primeres setmanes de setembre s’avisarà a les famílies que estiguin afectades per aquestes circumstàncies, facilitant-los totes les solucions possibles.

Es realitzaran reunions informatives de diferents activitats extraescolars, quan sigui necessari, per explicar el funcionament i resoldre possibles dubtes d’alguna activitat extraordinària com poden ser les estades esportives que es realitzen cada any.

Els alumnes de Primària i Secundària que realitzen qualsevol activitat extraescolar de l’escola, no podran sortir d’aquesta en acabar les classes i abans de començar l’activitat. En cas de voler sortir de l’escola s’haurà de presentar una autorització per escrit.