Hem treballat de valent alumnes i mestres per a implementar el projecte d’actualització pedagògica SUMMEM al 100% a 5è de Primària. Vam ser el nivell escollit com a pioner de la nostra escola i ens enorgulleix afirmar que ja hem aconseguit acomplir amb el repte!

SUMMEM pren com a primer pilar la INTERDISCIPLINARIETAT i la creació d’ITINERARIS d’APRENENTATGE. Com a primer projecte i en base a la PREGUNTA que els mateixos alumnes, guiats per l’equip docent, han formulat: Com podem aconseguir un parc d’atraccions per a la nostra ciutat? Treballarem les matèries de Medi, Matemàtiques, Llengua i Plàstica i la metodologia activa de l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP)

El segon pilar del SUMMEM és la COOPERACIÓ i per tant hem format els equips de TREBALL COOPERATIU. Cada alumne és conscient dels objectius a aconseguir i té molt clar quin és el seu rol dins de l’equip! Tots els alumnes són necessaris, tots els nois i noies aprenen més i millor. Volem que treballi tot l’equip, que tothom hi tingui a dir i hi participi activament.

I les estructures cooperatives ens asseguren la igualtat de possibilitats i la equitat participativa. Fet que ens condueix al tercer pilar del SUMMEM: el CARÀCTER INCLUSIU. Les diferents personalitats, capacitats i ritmes dels alumnes se sumen i esdevenen clau per aconseguir l’objectiu de tot l’equip, alhora que fan avançar a cadascú també individualment.

Ara ja ho tenim! A 5è de Primària el projecte SUMMEM és UNA REALITAT al 100%. Cal continuar a bon ritme perquè, tal com digué un savi anònim… per començar un gran projecte cal valentia i per acabar-lo cal perseverança!