Som l’Associació de pares i mares d’alumnes de l’escola. Tots els pares i mares formem part de l’APA.


Tots els pares i mares de l’Escola Pia formem part de l’associació pel sol fet de dur-hi els nostres fills. Nosaltres som uns quants pares que tenim ganes de col.laborar i participar amb l’escola, formem part de la Junta, formada per un President, un vice-president, el Tresorer, el Secretari i els vocals.

Ens agrada remarcar el fet que sigui voluntari; és a dir, que ni s’obliga a ningú a participar-hi, ni s’exigeix res. Cadascú col·labora, segons les seves possibilitats; d’altra banda tampoc no tenim cap compensació, simplement la satisfacció d’ajudar al bon funcionament de l’escola, que per nosaltres ja és prou.

Els objectius principals que es planteja l’APA són:

  • Fomentar el coneixement, la comunicació i la participació entre els pares de l’escola
  • Col.laborar amb l’escola en allò que sigui necessari i en la mesura de les nostres possibilitats
  • Fomentar la pràctica d’ activitats esportives
  • Promoure activitats de formació de pares tant des del vessant cultural com des d’un vessant més lúdic.
  • Promocionar activitats relacionades amb la Música
  • Promoure la participació dels pares d’alumnes en la gestió del centre.
  • Promoure la representació i la participació dels pares d’alumnes en el Consell Escolar del Centre